گرافیک نبود چه کنیم

ببینید اگر گرافیک نباشه و در جمع کلی اگر تصویر بصری وجود نداشته باشه باید برگردیم قرن ها پیش ، روش های فوق قدیمی که هیچ جذاب سال های 2019 رو ندارند و مردم هم استقبالی نمیکنند . شاید اون سبک های دست نویسی یا مشابه ش در گذشته خوب بوده اما بصری بودن تصویر یک چیز دیگه س نباید از گرافیک گذشت .

Related Post