عدم آکادمیک بودن گرافیک در ایران

عدم آکادمیک بودن گرافیک در ایران

در کشور ما طراحان زیادی در حال رشد و توسعه در زمینه ی فعالیتی خود هستند و در این بین افرادی وجود دارد که با رقم های بسیار بالا خدمات طراحی گرافیک انجام می دهند .

اما خوب مساله این است که گرافیک یک هنر آکادمیک است اما به صورت تجربی هم می توان طرح های خلاقانه ی بی نظیری ایجاد نمود و همانطور که در کشور شاهد این موضوع هستیم .

در زمینه های مختلف به صورت تجربی طراحان طرح های جذابی ایجاد میکنند و به دل مشتریان خود هم می چسبد .

اما خوب همانطور که گفتم این موضوع یک موضوع آکادمیک است و اگر هنر گرافیک را به صورت آکادمیک و دانشگاه های گرافیک دنبال کنید نتیجه ی بهتری کسب خواهید کرد .

Related Post